Акціонерам
» Положення

Положення про Виконавчу дирекцію

( 05.01.2016 )

Положення про Загальні збори

( 15.04.2016 )

Положення про Наглядову раду

( 15.04.2016 )

Положення про Посадових осіб

( 05.01.2016 )

Положення про Ревізійну Комісію

( 05.01.2016 )

Положення про порядок надання інформації

• Положення про філії та представництва відсутні – в товаристві філій та представництв немає